No Mosquito Kft.
Az eredményes és környezetbarát szúnyogmentesség kizárólagos kidolgozója és megvalósítója Magyarországon.

Egyéb

Az itt felsorolt szakirodalmak közül hiányoznak az idegélettannal foglalkozó szakirodalmak, ezek  a Dr. Gajda Zita publikációi (publikációs tevékenység) rész alatt találhatók meg.

  • Felföldy, L. (1987): A biológiai vízminősítés. - Vízügyi hidrobiológia. 16, 19-29.
  • Heinrich, D., Hergt, M. (1994): Ökológia. (SH atlasz) - Springer Hungarica kiadó.
  • Magyar Szabvány: EN ISO 6341. (1998): Vízminőség. A mobilitásgátlás meghatározása Daphnia magna Straus-sal. - Akut toxicitási teszt.
  • Straub, F. B. (1982): Biológiai lexikon. - Akadémiai kiadó, Budapest.
  • Váczi, L. (1988): Orvosi mikrobiológia, immunitástan, parazitológia.-Medicina kiadó, Budapest.
  • Wan, M. T., Watts, R. G., Cheng W. (2000): Acute Toxicity of Inorganic Chloramines to Daphnia magna in Two Types of Dilution Water. - Environmental Contamination and Toxicology. 65, 147-152.